SPANISH NUMBERS 80 – 100

NumberSpanish
(pronunciation)
80ochenta
(och-EHN-tah)
81ochenta y uno
(och-EHN-tah ee oo-no)
82ochenta y dos
(och-EHN-tah ee DOS)
83ochenta y tres
(och-EHN-tah ee tres)
84ochenta y cuatro
(och-EHN-tah ee KWAT-ro)
85ochenta y cinco
(och-EHN-tah ee SINK-o)
86ochenta y seis
(och-EHN-tah ee saze)
87ochenta y siete
(och-EHN-tah ee see-ay-tay)
88ochenta y ocho
(och-EHN-tah ee OCH-o)
89ochenta y nueve
(och-EHN-tah ee new-EH-veh)
90noventa
(no-VEHN-tah)
91noventa y uno
(no-VEHN-tah ee oo-no)
92noventa y dos
(no-VEHN-tah ee DOS)
93noventa y tres
(no-VEHN-tah ee tres)
94noventa y cuatro
(no-VEHN-tah ee KWAT-ro)
95noventa y cinco
(no-VEHN-tah ee SINK-o)
96noventa y seis
(no-VEHN-tah ee saze)
97noventa y siete
(no-VEHN-tah ee see-ay-tay)
98noventa y ocho
(no-VEHN-tah ee OCH-o)
99noventa y nueve
(no-VEHN-tah ee new-EH-veh)
100cien
(see-EHN)

| 0 – 20 |20 – 40 | 40 – 60 | 60 – 80 | 80 – 100 |