Spanish Numbers 80-100

SPANISH NUMBERS 80 – 100

Number Spanish
(pronunciation)
80 ochenta
(och-EHN-tah)
81 ochenta y uno
(och-EHN-tah ee oo-no)
82 ochenta y dos
(och-EHN-tah ee DOS)
83 ochenta y tres
(och-EHN-tah ee tres)
84 ochenta y cuatro
(och-EHN-tah ee KWAT-ro)
85 ochenta y cinco
(och-EHN-tah ee SINK-o)
86 ochenta y seis
(och-EHN-tah ee saze)
87 ochenta y siete
(och-EHN-tah ee see-ay-tay)
88 ochenta y ocho
(och-EHN-tah ee OCH-o)
89 ochenta y nueve
(och-EHN-tah ee new-EH-veh)
90 noventa
(no-VEHN-tah)
91 noventa y uno
(no-VEHN-tah ee oo-no)
92 noventa y dos
(no-VEHN-tah ee DOS)
93 noventa y tres
(no-VEHN-tah ee tres)
94 noventa y cuatro
(no-VEHN-tah ee KWAT-ro)
95 noventa y cinco
(no-VEHN-tah ee SINK-o)
96 noventa y seis
(no-VEHN-tah ee saze)
97 noventa y siete
(no-VEHN-tah ee see-ay-tay)
98 noventa y ocho
(no-VEHN-tah ee OCH-o)
99 noventa y nueve
(no-VEHN-tah ee new-EH-veh)
100 cien
(see-EHN)

0 – 20 |20 – 40 | 40 – 60 | 60 – 80 | 80 – 100 |